Ellebjergvej 50

København

Ejendommen blev i 2009 erhvervet på vegne af en klient

Her er tale om en i alt 18.000 m² stor kontorejendom med flere lejere – dog stod én lejer for ca. 75% af arealet.

Da den største lejer fraflyttede på grund af omorganisering, blev det besluttet at udvikle og rebrande ejendomme som energieffektiv og grøn. Samtidig blev det besluttet at omdanne hele strukturen i ejendommen mod en multi-let ejendom, ikke mindst da det gav en mere attraktiv risikoprofil.

Det blev startskuddet til en helt ny marketingstrategi for ejendommen, for indretning af de tomme arealer og – ikke mindst – for et ambitiøst grønt projektarbejde. Dette omfattede blandt andet isolering af facader, installation af lavenergi tre-lags vinduer, opvarmning via grundvandet samt implementering af solceller, LED-pærer og PIR-følere. Den samlede energireduktion er opgjort til hele 1,1 mio. kWh/år, ligesom energimærkningen forbedredes markant fra D til A1.

Det samlede resultat efter endt udvikling er en energieffektiv og grøn ejendom, som i dag fremstår fuldt udlejet og med stigende lejepriser ved genudlejninger. Alt i alt en ejendom med stigende cashflow og lavere risiko til gavn for ejendommens ejere.