Ottiliavej / Gl. Køge Landevej

København

Fokus initierede køb af denne 30.000 m² store kontorejendom på vegne af en klient.

Ejendommens sælger fraflyttede ejendommen, og de igangværende lejeforhandlinger, herunder forhandlinger om større ombygningsarbejder, kom godt undervejs.

Fokus færdigforhandlede både leje- og entreprisekontrakter, og koordinerede samtidig den store ombygning der – et forløb, der strakte sig over mere end ét år.

Det er lykkedes at skabe en ny- og velindrettet ejendom, hvor lejeren beskæftiger over 1.000 medarbejdere og desuden er åben for offentligheden.

Som et kuriosum ønskede lejeren kun et yderst begrænset antal p-pladser, og der blev på Fokus’ foranledning indgået en meget attraktiv lejekontrakt med et anerkendt parkeringsselskab.

Lejeren, Københavns Kommune, var yderst tilfredse med både byggeprocessen og med den positive måde, hvormed kommunen blev inddraget undervejs – men også med overtagelsen og igangsætningen af bygningerne.

Samtidig realiserede ejeren af ejendommen et yderst attraktivt afkast på sin investering samt en lang lejekontrakt.