Fokus fund management A/S

FOKUS FUND MANAGEMENT A/S

Fokus Fund Management A/S er en del af Fokus Gruppen og godkendt af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF).
Vi tilbyder et professionelt og højt specialiseret team med indgående kendskab til forvaltning af ejendomsfonde, aktiv asset management og fokus på værdiskabende tiltag. Investorer orienteres løbende om aktiviteter og performance gennem kvartalsvise investeringsrapporter.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (disclosure forordningen) trådte i kraft den 10. marts 2021. Fokus Fund Management A/S (FFMs) bæredygtighedsrelaterede oplysninger på baggrund af forordningen kan findes her. Oplysningerne beskriver FFMs integrering af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocesser, aflønningspolitikkens overensstemmelse med integrering af bæredygtighedsrisici, samt oplysninger vedrørende investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

Læs mere om vores arbejde med negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer her

På vegne af institutionelle investorer og HNWIs, der kvalificerer sig som velinformerede investorer, forvaltes bl.a. ejendomsfonden Commercial Real Estate Denmark P/S.

Ejendomsfonden henvender sig alene til professionelle og semi-professionelle investorer. For semi-professionelle investorer henvises til dokument med central investorinformation her

Etableret: 2004

Struktur: Open-ended

Strategi: Attraktive erhvervsejendomme med fokus på Storkøbenhavn

Commercial Real Estate Denmark P/S
er officiel Ørsted Klimapartner

Mads Larsen er Fund Manager for Commercial Real Estate Denmark P/S og direktør for Fokus Fund Management A/S.

Spørgsmål vedrørende fonden kan stiles til:

Mads Larsen
Fund Manager / Director
+45 70 10 00 75
+45 23 84 40 20
mads.larsen@fokusasset.dk