Karriere

Stillingen er besat

Asset Manager

Til Fokus Asset Management søges en erfaren og kompetent Asset Manager, som vil få ansvaret for forvaltningen af en portefølje af ejendomme på vegne af eksterne kunder. Der lægges i særdeleshed vægt på udvikling af de muligheder, ejendommene tilbyder, herunder udvidelses­muligheder, optimering af lejesammensætning, ændret anvendelse samt optimering i bred forstand. Alt udføres i henhold til fastlagt strategi for den enkelte kunde.

Fokus Asset Management lægger udpræget vægt på tæt samarbejde internt i virksomheden, og derfor tilrettelægges og udføres arbejdet i koordination med Fund Management, Administrationsafdelingen, Finansafdelingen, Projektafdelingen, udlejningsafdelingen og transaktionsafdelingen/Investment Management.

Udgangspunktet for arbejdet som Asset Manager er strategiudarbejdelse for de enkelte ejendomme i den årlige handlingsplan, der fastlægger ejendommens muligheder og risici samt hvilke forhold, der skal fokuseres på det kommende år.

Arbejdsopgaver

Arbejdet vil blandt andet omfatte styring og /eller udarbejdelse/udførelse af opgaver i relation til ejendomme, indenfor:

 • Udarbejdelse af handlingsplaner og løbende opfølgninger herpå
 • Rapportering til ledelsen, kunderne og fund managers
 • Budgetter, forecasts og løbende økonomiopfølgning
 • Udlejning af ledige lejemål i samarbejde med Udlejning, herunder udlejningsstrategi
 • Forhandlinger om ændringer af eksisterende forhold med nuværende lejere
 • Generel markedsovervågning af lejeniveauer og aktivitet når relevant i forhold til egne ejendomme
 • Håndtering af indflytninger, opsigelser og fraflytninger
 • Vedligeholdelse af ejendomme inklusive budgetter herfor
 • Indretninger og investeringer i ejendomme
 • Behandling af debitorsager med udestående (restancelister)
 • Opsøgende lejekontrakt/lejerpleje og udarbejdelse af referater af møder og samtaler med lejere
 • Generel driftsoptimering (ejendommens indtægter og udgifter inklusive drifts og varmeregnskaber)
 • Identificere og initiere indtjeningsmuligheder og udviklingsprojekter
 • Løbende opfølgning på ejendomsdrift i samarbejde med serviceleverandør
 • Levere input til deltagelse ved udarbejdelse af værdiansættelse af ejendommene
 • Gennemgang af ejendomsvurderinger og beslutning om eventuel påklage
 • Repræsentere Fokus Asset Management i bestyrelser, grundejerforeninger, ejerforeninger og netværk i tilknytning til ejendomsporteføljen
 • Tværgående opgaver indenfor Asset Management
 • Forsikringsbehandling af opståede forsikringsskader på de enkelte ejendomme
 • Udarbejde; budgetter, lejeindstillinger, investeringer (capex/opex) i regnearksmodeller
 • Kontering af fakturaer fra underleverandører angående omkostninger som påhviler den enkelte ejendom i UNIK
 

Fokus Asset Managements ambition er at være ”best in class” og herunder levere den bedste service i branchen. Det forventes derfor, at den nye Asset Manager er selvkørende og tager ansvar for egne opgaver, at der er øje for detaljen og at man indgår succesfuldt i det tværgående samarbejde i virksomheden.

Den ideelle kandidat

 • 5-10 års erfaring fra tilsvarende rolle
 • Solid erfaring med de oplistede arbejdsopgaver
 • Positiv, udviklingsorienteret og effektiv
 • Analytisk i forhold til driften og udviklingsmulighederne af ejendommene
 • Solid matematisk/økonomisk forståelse
 • Team-orienteret, men evner også at arbejde selvstændigt
 • Omgængelig og primært udadvendt
 • Kundeorienteret og med gode sociale egenskaber
 • Evner i samarbejde med Fund Manager at præsentere status, udviklingsforslag mv. for kunderne
 • Det er en forudsætning, at man behersker MS Excel og UNIK på højt bruger niveau.
 • Gerne kendskab til Datawarehouse og BI-systemer

 

Om Fokus Asset Management

Fokus Asset Management A/S er en af Danmarks førende ejendomsforvaltere med mange års erfaring med investering i og aktiv forvaltning af ejendomme på vegne af nogle af de største aktører på markedet, herunder danske pensionskasser, udenlandske fonde med videre.

Der forvaltes ejendomme for ca. DKK 20 mia. og virksomheden udgøres af 50 medarbejdere. Virksomheden dækker hele værdikæden indenfor forvaltning og administration og arbejder målrettet og struktureret med fokus på værdiskabelse i alle led.


Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt


Ansøg her