Karriere

Fund Manager

Erfaren og ansvarsbevidst Fund Manager søges til Fokus Asset Management.

 

Fokus Asset Management A/S er en af Danmarks førende ejendomsforvaltere med mange års erfaring med investering i og aktiv forvaltning af ejendomme på vegne af nogle af de største aktører på markedet, herunder danske pensionskasser, udenlandske fonde med videre. Der forvaltes ejendomme for DKK 20 mia. og virksomheden udgøres af 52 medarbejdere. Virksomheden dækker hele værdikæden indenfor forvaltning og administration og arbejder målrettet og struktureret med fokus på værdiskabelse i alle led. Teamet består således af fund- og asset managers, udlejnings- og projektansvarlige, ejendoms­administratorer, transaktionsansvarlige og en finansafdeling. Kombineret med eksterne specialister har Fokus Asset Management A/S et agilt og dedikeret team, som gør det muligt at udvikle og implementere attraktive business cases. 

Søsterselskabet Fokus Fund Management A/S er godkendt som forvalter af ejendomsfonden Commercial Real Estate Denmark P/S.


OM STILLINGEN

Vi søger en Fund Manager der vil være en del af et team hvor ambitionen er at være ”best in class”, herunder levere den bedste service i branchen. Det forventes derfor, at den nye Fund Manager er selvkørende og tager ansvar for egne opgaver, har øje for detaljer og kan indgå succesfuldt i det tværgående samarbejde i virksomheden.


Ansvarsområde

En Fund Manager skal overordnet arbejde for, at forretningsomfanget i Fokus Asset Management vokser enten via nye kunder eller ved at udvide forretningsomfanget med eksisterende kunder, herunder via ejendomskøb, men også produktudvikling. Medvirke til at Fokus Asset Management altid fremstår som en professionel og velorganiseret enhed både over for interne og eksterne forretningsforbindelser.

Fund Manageren har ansvaret for forvaltningen af en portefølje af ejendomme på vegne af eksterne kunder. Der lægges i særdeleshed vægt på udvikling af de muligheder, ejendommene tilbyder, herunder udvidelsesmuligheder, optimering af lejesammensætning, ændret anvendelse samt optimering i bred forstand. Alt udføres i henhold til fastlagt strategi for den enkelte kunde.


Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

 • Hovedansvarlig for en eller flere kunder, herunder sikring af at forvaltningsaftale med pågældende kunder til stadighed opfyldes til fulde og at samtlige forpligtigelser iagttages.
 • Daglig ledelse af ejerselskaber, inklusive at agere sekretariat, afholde bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt kundemøder.
 • Ansvarlig for udførsel af Asset Management på ejendommene.
 • Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner for den enkelte ejendom, kvartalsvis opfølgning herpå og årlig opdatering.
 • Sørge for rapportering, og udvikling heraf, samt præsentation for kunden.
 • Sørge for et løbende godt og tillidsfuldt samarbejde med kunderne, for at skabe grundlag for et øget forretningsomfang.
 • Sikring af løbende optimering af ejendommenes og porteføljernes løbende driftsafkast samt værdiudvikling.
 • Medvirke til udarbejdelse af præsentationsmateriale ifm. introduktion af Fokus Asset Management, eller indlæg på konferencer mm.
 • Indgå i arbejdsgruppe vedr. produktudvikling og bidrage til konceptudvikling, afkastberegninger, profitabilitetsberegninger, udarbejdelse af præsentations-/salgsmateriale mm.
 • Skabe købs- og salgsmuligheder ved analyse af ejendomme og arbejde med myndigheder m.fl.
 • Medvirke til skabelse af godt samarbejdsmiljø og teamwork i gruppen (internt som eksternt) af involverede parter til løsning af opgaven.
 
Udover de overordnede arbejdsopgaver, har Fund Manageren indgående kendskab til følgende:
 
 • Udlejning af ledige lejemål i samarbejde med Udlejning, herunder udlejningsstrategi.
 • Forhandlinger om ændringer af eksisterende forhold med nuværende lejere.
 • Generel markedsovervågning af lejeniveauer og aktivitet når relevant i forhold til egne ejendomme.
 • Indretninger og investeringer i ejendomme.
 • Behandling af debitorsager med udestående (restancelister).
 • Opsøgende lejekontrakt/lejerpleje og udarbejdelse af referater af møder og samtaler med lejere.
 • Generel driftsoptimering (ejendommens indtægter og udgifter inklusive drifts- og varmeregnskaber).
 • Identificere og initiere indtjeningsmuligheder og udviklingsprojekter.
 • Levere input til deltagelse ved udarbejdelse af værdiansættelse af ejendommene.
 • Repræsentere Fokus Asset Management i bestyrelser, grundejerforeninger, ejerforeninger og netværk i tilknytning til ejendomsporteføljen.
 • Forsikringsbehandling af opståede forsikringsskader på de enkelte ejendomme.
 • Udarbejde budgetter, lejeindstillinger, investeringer (capex opex) i regnearksmodeller og løbende økonomiopfølgning.
 

Den ideelle kandidat
 • 5-10 års erfaring fra tilsvarende rolle.
 • Solid erfaring med de oplistede arbejdsopgaver.
 • Positiv, udviklingsorienteret og effektiv.
 • Analytisk i forhold til driften og udviklingsmulighederne af ejendommene.
 • Solid matematisk/økonomisk forståelse.
 • Team-orienteret, men evner også at arbejde selvstændigt.
 • Kundeorienteret med gode sociale egenskaber.
 • Evner at præsentere status, udviklingsforslag mv. for kunderne.
 • Det er en forudsætning, at man behersker MS Excel på højt niveau og samtidig har kendskab til UNIK.
 • Gerne kendskab til Datawarehouse og BI-systemer.

 

 Vi kan tilbyde

En dynamisk arbejdsplads i vækst med god og positiv energi i et lyst og åbent miljø. På tværs af vores afdelinger har vi et dedikeret samarbejde, faglig sparring med fokus på kunden. Vi leverer professionelle arbejdsgange hvori rapportering udformes i høj kvalitet, med mulighed for individuelle tilpasninger


Lokation

Østerbro, København


Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, bedes du venligst kontakte COO/Partner, Morten Madsen
+45 21 64 18 37morten.madsen@fokusasset.dk


Tiltrædelse:

Snarest muligt.

 

SØG STILLINGEN

Hvis du er interesseret i stillingen, ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV samt anden relevant dokumentation via e-mail til: cv@fokusasset.dk.

Alle henvendelser behandles med fuld diskretion.