Ejendomsinvestering
der skaber værdi

01 Ejendomsinvestering i alle segmenter

AUM: DKK 40 milliarder

Fokus Asset Managements kerneforretning består af investment og asset management for danske og udenlandske investorer. Vores ejendomsportefølje er i dag værdisat til 40 mia. kr. Vi stræber efter et konstant og højt afkast for vores institutionelle og professionelle kunder gennem investeringer i de væsentlige ejendomssegmenter: Kontor, bolig, logistik og retail.

“Investment og asset manager med fokus på aktiv forvaltning af alle ejendomssegmenter i Danmark”

02 Værdiskabelse gennem en stærk og gennemprøvet forretningsstruktur

Sourcing, investering, ledelse

Fokus Asset Management har 62 medarbejdere, som håndterer den samlede værdikæde fra indledende rådgivning til ejendomsudvælgelse, investering og administration fra vores hovedkontor i København. Vores team er stærkt og agilt, og en gennemprøvet forretningsstruktur er grundlaget for, at vi kan levere værdi til vores investorer.

”Vi stræber efter maksimal værdiskabelse for vores kunder gennem samarbejde og strukturerede processer”

03 Vi identificerer og handler på muligheder

Lad vores erfaring arbejde for dig

Fokus Asset Management er en betroet rådgiver på det professionelle ejendomsmarked. Omfattende research og viden om markedet gør det muligt for os at identificere og tilbyde attraktive investeringsmuligheder – samt at udpege mulige investeringsscenarier for potentielle investorer baseret på grundige og præcise rapporter og analyser. Vi har gode kontakter til danske realkreditinstitutter og kan dermed lette adgangen til favorable finansieringsløsninger.

Vi tilbyder full service

“Med 62 dedikerede og erfarne specialister, dækker vi hele værdikæden inden for ejendomsforvaltning”

04Vi sikrer investeringer gennem markedskendskab

Professionelle teams håndterer alle aspekter af din ejendomsinvestering

Vores asset management inkluderer forberedelse og gennemførelse af samtlige led i forretningsplanerne for hver enkelt ejendom. Vores projektafdeling håndterer og overvåger såvel bygningskonvertering som renovering og udvikling, ligesom vi leverer individuel og grundig rapportering om ydelse og afkast til investorerne.

En pålidelig ejendomspartner

05 Lokal investeringspartner for investorer verden over

En betroet og resultatorienteret partner

Professionelle investorer fra hele verden drager nytte af vores grundige kendskab til det danske ejendomsmarked. Det sker på basis af tillid til vores processer og på grund af vores dokumenterede resultater. Eksempelvis er vi en af de første asset managere i Danmark, der arbejder med en asiatisk investeringsfond. Fokus Fund Management A/S er godkendt af Finanstilsynet til forvaltning af alternative investeringsfonde (AIF) og aflægger periodisk rapportering til myndigheden.

Bæredygtighed
og CSR

06Balanceret bæredygtighed

Bæredygtige og langsigtede investeringer

Vi sigter mod at balancere to mål op mod hinanden: Hensynet til at sikre værdi og afkast for vores investorer samt bæredygtige løsninger og socialt ansvar. Vi arbejder som den første danske asset manager med forsyningsselskabet Ørsted om at reducere CO2-udslip ved at lade udvalgte bygninger være 100 pct. forsynet med elektricitet fra vindmøller. Desuden har vi underskrevet FN’s Principles for Responsible Investment og har forpligtet os til at leve op til miljømæssige, sociale og adfærdsmæssige principper i samtlige af vores beslutninger og investeringer samt i vores administration.